Рекреація, що таке рекреація, термін, це словник, поняття, значення, визначення, тлумачення слова, пояснення, тлумачний довідник коротко скорочено стисла інформація словарь


Що таке рекреація?

  Рекреація - 1) просте відновлення, відтворення фізичних і духовних сил, витрачених людиною в процесі трудової, навчальної та побутової діяльності.
  2) У вузькому розумінні – різноманітні види людської діяльності у вільний час, спрямовані на відновлення сил й задоволення широкого кола особистих і соціальних потреб.   Останні включають розвиток фізичних і духовних сил людини, навичок спілкування між людьми, підвищення соціально-трудового та культурного потенціалу суспільства, а також формування нових рис та якостей особистості, у т.ч. культури міжособистісних і міжнаціональних контактів, навичок сприйняття природних і культурних цінностей. Розрізняють три форми використання часу в рекреації – туризм, лікування та відпочинок.

головна словник

Hosted by uCoz