Чисельність населення світу і його динаміка 2017 р. кількість населення світу скільки людей живе на Землі людність нашої планети зростання Азія Європа Африка Америка країни


Чисельність населення світу і його динаміка

   Відомості про чисельність населення світу отримують на основі регулярних переписів населення, які проводяться через 5 чи 10 років. На сьогодні без перепису залишилися лише дві держави світу (Оман і Катар) і ще понад 40 країн, де ця черговість порушена. Загальні дані усіх країн концентруються в демографів ООН. За їх оцінкою, в 2017 р. на земній кулі проживало понад 7,6 млрд. осіб. Щорічне збільшення населення на планеті складає приблизно 140 млн осіб.

   Населення у світі розподілене нерівномірно: найбільше населення проживає в зарубіжній Азії - понад 60 % населення світу, в Африці - 12 %, в Західній Європі - 10 %, в Латинській Америці - 8 %, в країнах СНД та Балтії - 6 %, в Північній Америці - 5 %, Австралії і Океанії - 0,5 %. За прогнозами ООН в 2050 р. воно досягне 9,6 млрд. осіб.
   Половина населення світу проживає у шести найбільших країнах - Китаї (1,4 млрд. осіб), Індії (1,3 млрд. осіб), США (324 млн. осіб), Індонезії (258 млн. осіб), Бразилії 206 млн. осіб), Пакистані (190 млн. осіб). Україна за чисельністю населення - 31 країна світу.
   Зміна чисельності населення залежить від характеру його відтворення. Під відтворенням (природним рухом) населення розуміють сукупність процесів народжуваності, смертності і природного приросту, що забезпечують безперервне відновлення і зміну людських поколінь. Компоненти відтворення мають не лише біологічний, але в більшій мірі соціально-економічний характер. Рівень народжуваності залежить від умов життя людей, розвитку культури, добробуту, залучення жінок до участі в економічній сфері, релігійних поглядів тощо.
   Щорічна кількість народжених сягає понад 143 млн. осіб, причому 2/3 народжених припадає на країни Азії. За прогнозами ООН, число народжень у світі буде зростати ще у найближчі десятиліття.
   У Західній Європі коефіцієнт народжуваності дуже низький, нижчий від простого відтворення, крім кількох країн (Ірландії, Албанії, Польщі, Румунії), де він близький до простого відтворення. При збереженні такого рівня народжуваності впродовж довгого періоду чисельність населення почне швидко зменшуватися. В окремих країнах (Угорщина, Данія, Люксембург, ФРН) даний процес вже розпочався.
   Коефіцієнт народжуваності в багатьох західноєвропейських країнах стає дещо вищим внаслідок вищої народжуваності іммігрантів, вихідців з Південної Європи, Африки, Азії.
   У зарубіжній Азії динаміка народжуваності дуже різноманітна. Найнижча народжуваність характерна для країн Східної Азії, найвища - країни Південно-Західної Азії. У Японії і Сінгапурі рівень народжуваності вже знизився нижче від межі простого відтворення населення.  

головна планета земля космос

Hosted by uCoz