світ географії та туризму/про Молдову

Населення Молдови


   Населення Молдови становить 4,6 млн. осіб. У статевій структурі населення переважають жінки (52,9 %). Демографічна ситуація в країні більш сприятлива, ніж в сусідніх країнах. Молдова ще має додатній природний приріст: -0,3 ‰.
   У віковій структурі населення переважає молодь і люди працездатного віку.
   Молдова має високу щільність населення - 107,1 осіб/км2. Найбільша щільність - у придністровських районах, найменша - у південних.
   У релігійному складі переважають віруючі румунської та російської православної церков.
   Більшість людей проживає у містах (53 % населення). У зовнішніх міграціях переважає еміграція. На фоні відносно щільної мережі міських поселень (21 місто та 47 смт) виділяється столиця Молдови - м. Кишинів (754 тис. осіб). Другу групу утворюють міста-"стотисячники" - Тирасполь (190 тис. осіб), Бєльці, Бендери. Решта міст належать до малих.
   У цілому країна добре забезпечена трудовими ресурсами. У господарстві зайнято 2 млн. осіб.
   Корінне населення країни - молдовани, становлять більшість населення Молдови (64,5 %), значна частка також українців та росіян. Українці проживають переважно на півночі у т. з. Придністров'ї.
   Гагаузи - християни-ортодокси, зрусифіковані вихідці з Туреччини - живуть на півдні Молдови і становлять приблизно 3,5 %. Болгари становлять приблизно 2 % загальної кількості населення країни і проживають переважно на півдні. Частка єврейського населення складає 1,5%. Крім того, в країні проживають білоруси, поляки, цигани та представники інших етносів.  

©Сайт "Світ географії та туризму"

Hosted by uCoz