Випуск 32. 2015 рік


Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис

Випуск 32. 2015 рік

Зміст

Ярослав Кравчук, Мирослав Сав’юк. Карпати стали його натхненням: до 80-річчя з дня народження геоморфолога Радослава Сливки (1935-2010)

Ігор Колотуха. Ретроспектива транспортно-географічних досліджень в світі та в Україні

Катерина Дударчук. Тематичні парки як інноваційний чинник розвитку

Лариса Маковецька, Яна Янко. Відродження льоновиробництва як шлях подолання депресивності територій (на матеріалах Волинської області)

Ірина Поручинська, Володимир Поручинський. Територіальна організація системи розселення Північно-Західного економічного району України

Ярослава Сосницька, Андрій Слащук, Іванна Радчук. Роль особистих селянських господарств у виробництві сільськогосподарської продукції Волинської області

 

головна історія української географії