на головну


Геоурбаністика, розвиток міст

 


Урбанізація. Суть процесу урбанізації

Розрахунок відстаней між містами України. Джерело: http://www.vox.com.ua

Розвиток української геоурбаністики у ХХ ст. -  стаття Ткача Д.В., Заставецького Т.Б.

Розвиток міст і ремесла Київської Русі. Джерело: http://www.refine.org.ua

Виникнення і розвиток міст давньої Русі (X-XIII ст.) Книга В. П. Даркевича. Джерело: http://www.russiancity.ru

Урбанізація за і проти  Стаття. Джерело: "Український незалежний центр політичних досліджень".

Урбанізація Галичини у часі і просторі. Публікація Р.Лозинського. Джерело: http://www.ji.lviv.ua 

Нові міста у Європі - тенденції 1980-1990 років. Публікація Б.Посацького. Джерело: http://www.arcvis.com.ua

Сучасна модель міського планування (із зарубіжного досвіду). Публікація Б.Посацького. Джерело: http://www.arcvis.com.ua

Чи повернемось до містечок 2. Публікація Г.Петришин, С.Топилко. Джерело: http://www.arcvis.com.ua

Генеральний план Чернівців. - публікація В.Дубини. Джерело: http://www.arcvis.com.ua

Архітектурні шедеври міста Чернівці. Стаття Коропун І. Джерело: http://www.arcvis.com.ua

Комплексний соціально-економічний розвиток міст: розгляд окремих методологічних підходів та механізмів. Стаття  Н.Гринчука. Джерело: http://www.sustainable-cities.net.ua

Феномен міста. Публікація Т.Возняка. Джерело: http://www.ji.lviv.ua

Міста в просторі Россії. Автор Г.Лаппо. Джерело: http://www.strana-oz.ru

Кризові міста Росії. Шляхи і механізми соціально-економічної реабілітації і розвитку. Книга. Автори: Любовний В.Я., Пчелінцев О.С, Герцберг П.Я., Воякіна А.Б., Єремеєва Л.Н., Личева Т.М., Кузнецова Г.Ю., Мордашева А.П. Джерело: http://locgov.mpsf.org

Міська соціологія. Книга. Автор В.В.Вагін. Джерело: http://locgov.mpsf.org

Сорбонна - архітектура концепція для золотої молоді.  Стаття Р.Франківа. Джерело: http://www.arcvis.com.ua

Язлівець - місто Ренесансу.  Публікація О.Рибчинського. Джерело: http://www.ji.lviv.ua 

Міські будинки. Публікація В.Січинського. Джерело: http://www.ji.lviv.ua

Міські ратуші. Публікація О.Рибчинського. Джерело: http://www.ji.lviv.ua

Жовква. Укріплення. Публікація О. та І. Оконченків. Джерело: http://www.ji.lviv.ua

Екологія і соціальне місто. Публікація. Джерело: http://www.lab.org.ua

Міста та міська обрядовість. Розділ книги "Історія української культури". Джерело: http://litopys.org.ua

Львівські шляхи. Публікація С.Шаха. Джерело: http://www.ji.lviv.ua

Маркопіль - містечко з землі. Публікація О.Рибчинського. Джерело: http://www.ji.lviv.ua

 

Hosted by uCoz