Випуск 29-30. 2014 рік


Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис

Випуск 29-30. 2014 рік

Зміст

Лілія Юрків. Роль творчої спадщини Є. М. Лавренка в пізнанні природних закономірностей

Олександр Гладкий. Зародження і становлення Київського університету та географічних досліджень у ньому

Андрій Лісовський. Історія дослідження чорноземів типових Придністерського Поділля

Степан Позняк, Андрій Баранник. Історія дослідження гірсько-лучно-буроземних грунтів Українських Карпат

Андрій Майстер. Історико-географічні особливості господарського освоєння території Волинської області

В’ячеслав Тодоров. Загальні суспільно-географічні чинники формування болгарcького етносу

Олександр Колотуха. Макроекономічний та геопросторовий аналіз розвитку спортивного туризму

Тарас Заставецький. Геоурбаністика як напрям суспільної географії

Антоніна Нєвєнченко. Дослідження інфраструктурного і технічного забезпечення в організації та плануванні сільського зеленого туризму в Карпатах

 

головна історія української географії