світ географії та туризму

 

Наукові публікації сайту "Світ географії та туризму"

  Туризм Фізична географія Грунтознавство Геологія
  Економічна і соціальна географія, РПС Географія населення Екологія
Краєзнавство Географія в школі Постаті і наукові школи Рецензції
Книги Періодичні видання


Свинко Й. Місто Перемишль і Перемиське Підгір’я — мала батьківщина Степана Рудницького
Сосса Р. Постаті української картографії (Микола Коваль-Медзвецький, Ієронім Стебницький, Іван Стрельбицький)
Корнус А., Буц Ю. Конструктивно-географічні аспекти регіоналізму
Корнус А. Депресивні регіони”: теорія і практика
Корнус А. Проектований ландшафтний парк „Середньосульський”
Корнус А., Усик О., Буц Ю. Ландшафтні екотони і ярусність ландшафтів
Володимир Канський. Антропогенізація нагірних дібров Поділля
Мирослава Питуляк, Микола Питуляк. Лісові антропогенні ландшафти Тернопільщини та їх рекреаційне використання
Володимир Круль, Галина Григор’єва, Світлана Добровольська. Загальні риси становлення і розвиток ретроспективної екістичної географії в Україні та Росії
Іван Пушкар. Сучасні підходи до суспільно-географічного вивчення агропромислових комплексів
Мирослав Сивий, Богдан Гавришок. До історії геолого-геоморфологічних досліджень Подільських Товтр
Ярослав Мариняк. Становлення та розвиток наукової дисципліни ”Географія туризму” в Україні
Сергій Міхелі. Українські ландшафтознавчі школи: історія становлення, теоретико-методологічний фундамент, основні напрями досліджень
Микола Шевчишен. Внесок Валентина Садовського у теорію економічного районування
Степан Ковальчук. Володимир Геринович – організатор географічної науки та освіти на Поділлі
Тетяна Холковська. Географічні дослідження Поділля у працях польських вчених XIX сторіччя
Іван Ковальчук. Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні
Лідія Шилова. Життєвий шлях постатей Мелітопольщини – взірець для нас
Ростислав Сосса, Оксана Любарець. Картографічні твори у контексті формування інституту авторського права
Бундзяк В.В. Еколого-освітня робота з учнівською молоддю як складова збереження біорізноманіття
Стадницький Ю.І. Дифузія технологічних інновацій: регіональний аспект
Волошин І., Лепкий М., Матвійчук Л. Історичні аспекти формування сучасних шляхів Волинської області
Іщук С., Гладкий О. Історія поглядів на географію, її об’єкт і завдання дослідження
Гілецький Й. Геоморфологічний район Гринявсько-Яловичорського гірського масиву
Сампара О. Робота з обдарованими й творчими дітьми в процесі вивчення географії
Дністрянський М. Деякі закономірності взаємозв'язаного розвитку демогеографічних, соціально-географічних та етногеографічних процесів в Україні на початку XXI ст.
Тарасова Ю. Виноградарство та виноробство як пріоритетні галузі господарства Ялтинсько-Феодосійської рекреаційної агломерації
Войтків П. Історія дослідження буроземів Українських Карпат
Сивий М. Штрихи до історії вивчення мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону та завдання їх подальших природничо-географічних досліджень
Мельник І. Історико-географічні особливості формування львівської водопровідної системи
Костюк І. Історико-географічний аспект демографічного і територіального розвитку Львівської міської агломерації
Пістун М., Мельниченко Т. Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні
Шевчишен М. Демографічні дослідження у науковій спадщині професора Валентина Садовського
Менделюк А. Українська етнографічна границя та особливості її формування (за проф. В. О. Гериновичем)
Шевчук С. Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті ХХ століття
Влах М., Поручинський В. Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області
Сюткін С., Корнус А., Корнус О. Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті
Салюк М. Фізичні властивості дерново-підзолистих грунтів, підстелених щільними карбонатними породами, у межах Малого Полісся
Мольчак Я., Фесюк В. Історико-генетичний підхід у конструктивно-географічному аналізі формування та розвитку екосистем великих міст північно-західної України
Косик Л. З історії вивчення сучасних морфодинамічних процесів за результатами стаціонарних і напівстаціонарних досліджень
Позняк С. Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова)
Костриця В. Краєзнавчі студії Юзефа Крашевського
Ровенчак І. Історична географія культури: проблеми змісту та рангування одиниць дослідження
Явкін В. До питання про поширення водної вологи у грунтах території Українських Карпат
Бойчук Д. Географічне краєзнавство і туризм Чернівецької області
Костриця М. Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело
Нагірна В. Наукові ідеї Володимира Вернадського - методологічна основа суспільно-географічних досліджень АПК України
Барановський М.О. Депресивність регіонів України: теорія та практика досліджень
Жупанський Я. Розвиток економічної картографії в Україні
Дублянський В. З історії досліджень печер в Україні
Альтгайм Л. Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування сільського населення Хмельницької області
Костащук І. До питання про етапи формування національного складу населення Чернівецької області
Лозинський Р. Напрямки та методи етногеографічного дослідження міського населення
Грицевич В. Центрографія України: історія і перспективи
Круль В., Круль Г. Сутність і структурний зміст краєзнавства, об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень
Назарук М. Роль промисловості у формуванні соціоекосистеми міста Львова у ХХ столітті
Габчак Н. Історія еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпатської області
Костащук В. Деякі історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області
Клімова Н. Історія освоєння Бориславського нафтового родовища та екологічні наслідки його експлуатації
Царик Л. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення: чвертьвіковий період наукових досліджень
Гулик С. Кадастрові карти як джерело вивчення стану земельних ресурсів Галичини XVIII - поч. XX ст.
Некрилов Д. Етапи формування поселенської мережі Луганської області
Яворська В., Куделіна С. Історичний огляд міграційних процесів в Україні
Нешатаєв Б., Корнус А. Георгій Миколайович Висоцький (1865-1940) – патріарх українського лісівництва
Вах І. До історії дослідження географії народних художніх промислів на Гуцульщині
Ковальчук І. Професор Петро Цись: внесок у розвиток української геоморфології
Пугач С. Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України
Манько А. Історичні передумови геолого-географічного дослідження Львівсько-Волинського вугільного басейну
Ровенчак І. Українська географія релігії: історія формування та предмет дослідження
Іщук С., Гладкий О. Історія становлення географічної думки у Київському університеті
Ямелинець Т. Історія вивчення сірих лісових ґрунтів та проблема їх генези
Заставецький Т.Б. Еколого-географічні проблеми розвитку міських поселень Хмельницької області
Заставецький Т.Б. Краєзнавче дослідження етнічної географії адміністративного району
Сивий М. Територіальна структура мінерально-сировинних ресурсів Поділля
Думка З. Формування понять і оптимізація навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін
Думка З. Роль підручника в оптимізації навчально-виховного процесу з екологічних дисциплін. Підручник – який він?
Думка З. Активізація пізнавальної діяльності учнів як основа ефективного і оптимізаційного рівня навчально-виховного екологічного процесу
Оліферов А. Слідами мандрівника Миколи Пржевальського, вихідця з України (спогади про експедицію в Китай)
Ровенчак І. Геокультурний напрямок у наукових дослідженнях Григорія Величка
Шевчук С. Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст
Доценко А. Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України
Костриця М. Дослідник Волині і Галичини Готфрид Оссовський
Пістун М. Данило Савич – перший професор географії Московського університету
Назарук М. Шлях до соціоекології професора Георгія Бачинського
Гудзеляк І. Економіко-географічні аспекти зайнятості і безробіття населення Івано-Франківської області
Запухляк Н. Вплив трудової міграції на функціонування регіонального ринку праці (на прикладі Івано-Франківської області)
Потокій М., Заблоцький Б. Можливості картографічного дослідження еколого-географічних проблем функціонування спеціалізованих АПК як еколого-географічних систем
Суматохіна І. Закономірності розвитку процесу містобудівництва на території України у середньовічний період (V-XVII ст.)
Влах М. Професор Євген Храпливий: з історії становлення української агрогеографії
Чернюк Г. Питання про єдність фізичної і економічної географії
Нємець Л., Баркова А., Ткаченко О. Сфера охорони здоров’я як об’єкт дослідження суспільної географії (теоретико-методологічні та прикладні аспекти)
Кисельов Ю. Реґіональна геософія – нова якість географічної реґіоналістики
Шилова Л. Історія регіональних суспільно-географічних досліджень Запорізького краю
Білецький М.Структура і зміст навчальної програми спецкурсу „Географія сфери послуг”
Зеленська Л., Ольховська І.Шляхи залучення відомостей про Валеріана Домгера – відомого дослідника Придніпров’я – до географічної освіти та виховання
Заставецька О.В. Роль академіка Степана Рудницького у розвитку географічної освіти в Україні
Заставецька Л.Б. Формування християнських ціностей під час вивчення курсу “Соціальна та економічна географія світу” в освітніх закладах нового типу
Янковська Л.В. З історії екологічного районування
Заставецька Л.Б. Функціонування локальних систем розселення у агропромислових регіонах
Валерій Руденко, Олег Чернюх Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського
Шаблій О.І. Діяльність Володимира Кубійовича в Науковому товаристві імені Шевченка
Ткач Д.В., Заставецький Т.Б. Проблеми зайнятості населення у малих міських поселеннях агропромислових регіонів
Ткач Д., Заставецький Т. Проблеми соціально-економічного розвитку міських поселень в умовах трансформації суспільства
Костриця М. Мріяв про незалежну Україну (про Івана Фещенка-Чопівського)
Симоновська М. Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога
Бабчинська О. Етапи формування сучасних ландшафтів приміської зони Вінниці
Кордуба М. Земля свідком минулого
Костриця М. Іван Франко як історіограф галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження)
Федорів І. Мирон Кордуба - як вчений: життя і діяльність
Альтгайм Л.Б. Типи сільських поселень Хмельницької області за показником господарського використання території
Варакута О.М Пропедевтична роль краєзнавства у формуванні географічних понять
Варакута О.М Самостійна робота учнів на уроках економічної і соціальної географії
Варакута О.М. Формування в учнів географічних понять
Дітчук І.Л. Регіоналізація світогосподарського простору і просторова структура світового господарства наприкінці ХХ - на початку ХХІ ст.
Заблоцький Б.В Меліоративне районування Тернопільської області і його економіко-географічний аналіз
Заблоцький Б.В Дослідження структури ознак земельно-інформаційної системи
Заблоцький Б.В Аналіз перспектив сільськогосподарського землекористування на схилових землях
Заблоцький Б.В., Заблоцька Т. До питання якісної оцінки земельного фонду Тернопільської області
Заставецька О.В., Заставецький Т.Б. Географічні засади формування територіальних громад у світлі нового адміністративно-територіального устрою України
Зуб Л.В. Шлюбність та розлучуваність як важливі чинники відтворення населення
Зуб Л.В. Соціально-економічні фактори впливу на демогеографію регіону
Зуб Л.В. Роль екологічного фактору у відтворенні населення регіону
Кузишин А.В. Соціально-політичні передумови характеристики виборчого процесу в областях Подільського регіону
Кузишин А.В, Кузишин В.П., Баб'як Г.П. Соціально-політична позиційність Західного геополітичного регіону України (географічний аспект)
Свинко Й.М. Місто Кременець як центр зародження та розвитку географічної освіти на Волині і Поділлі
Ткач Д.В., Заставецький Т.Б. Розвиток української геоурбаністики у ХХ ст.
Чеболда І.Ю., Каплун І.Г. Суспільно-географічні аспекти оптимізації водокористування Подільських Товтр
Шаблій О.І. Історичні виміри української географії
Шаблій О.І. Актуальні проблеми географічного кубійовичезнавства
Тутковський П. Межі та завдання географії
Величко Г. Деякі замітки до етнографічної карти Руси-України
Рудницький С. Історичний розвиток та структура географічної наук
Костриця М. Краєзнавча діяльність Південно-Західного відділу Російського Географічного товариства у Києві (1873-1876 рр.)
Заставецький Б. Розвиток етнічної географії України у другій половині ХХ століття
Черномаз П. Харківська географічна школа: особистості, ідеї, відкриття
Мельничук І. Біля витоків заснування Українського Географічного товариства
Позняк С., Гнатишин Г. Григорій Махів - одне із забутих імен українського грунтознавства
Бойко Р. Юрій Полянський і його "Подільські етюди"
Олійник Я. Суспільно-географічні дослідження професора Миколи Пістуна
Костриця М. Внесок професора Олексія Івановського в українську географію
Іщук С., Гуцал В. Маловідоме дослідження з географії промисловості України
Шаблій О. Історико-географічне джерелознавство
Баб'як Г., Файфура В., Шушпанов Д. З історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття "трудовий потенціал"