Історія української географії          Світ географії та туризму


Всі публікації часопису

"Історія української географії"

Орест Пендерецький. Промислова екскурсійна діяльність у Карпатському туристичному районі
Вадим Кокус. Комплексні природничі дослідження у працях вчених краєзнавчих осередків України (20-ті роки XX століття)
Оксана Савюк. Теоретичні та прикладні проблеми розвитку сільських територій в Україні
Іван Триснюк. З історії досліджень природи Кременецького горбогір'я

Збірник конференції у Тернополі 2007

Володимир Канський. Антропогенізація нагірних дібров Поділля
Мирослава Питуляк, Микола Питуляк. Лісові антропогенні ландшафти Тернопільщини та їх рекреаційне використання
Володимир Круль, Галина Григор’єва, Світлана Добровольська. Загальні риси становлення і розвиток ретроспективної екістичної географії в Україні та Росії
Іван Пушкар Сучасні підходи до суспільно-географічного вивчення агропромислових комплексів // Історія української географії
Мирослав Сивий, Богдан Гавришок. До історії геолого-геоморфологічних досліджень Подільських Товтр
Ярослав Мариняк. Становлення та розвиток наукової дисципліни ”Географія туризму” в Україні
Сергій Міхелі. Українські ландшафтознавчі школи: історія становлення, теоретико-методологічний фундамент, основні напрями досліджень
Микола Шевчишен. Внесок Валентина Садовського у теорію економічного районування
Степан Ковальчук. Володимир Геринович – організатор географічної науки та освіти на Поділлі
Тетяна Холковська. Географічні дослідження Поділля у працях польських вчених XIX сторіччя
Іван Ковальчук. Географічні дослідження річок і річкових долин в Україні
Лідія Шилова. Життєвий шлях постатей Мелітопольщини – взірець для нас
Ростислав Сосса, Оксана Любарець. Картографічні твори у контексті формування інституту авторського права

Спецвипуск: Краєзнавство
Прикладні географо-краєзнавчі дослідження
Явкін В. До питання про поширення водної вологи у грунтах території Українських Карпат
Костриця М. Острозький інвентар 1620 року як унікальне економіко-географічне краєзнавче джерело
Бойчук Д. Географічне краєзнавство і туризм Чернівецької області

 Віхи

Іщук С., Гладкий О. Історія поглядів на географію, її об’єкт і завдання дослідження
Ровенчак І. Історична географія культури: проблеми змісту та рангування одиниць дослідження

Олег Шаблій. Історичні виміри української географії

Олег Шаблій. Актуальні проблеми географічного кубійовичезнавства 

Олег Шаблій. Історико-географічне джерелознавство

 

Постаті

Сосса Р. Постаті української картографії (Микола Коваль-Медзвецький, Ієронім Стебницький, Іван Стрельбицький)
Позняк С. Видатний ґрунтознавець і географ сучасності (до 95-річчя від дня народження професора Ігора Крупенікова)
Костриця В. Краєзнавчі студії Юзефа Крашевського
Нагірна В. Наукові ідеї Володимира Вернадського - методологічна основа суспільно-географічних досліджень АПК України
Нешатаєв Б., Корнус А. Георгій Миколайович Висоцький (1865-1940) – патріарх українського лісівництва
Ковальчук І. Професор Петро Цись: внесок у розвиток української геоморфології
Оліферов А. Слідами мандрівника Миколи Пржевальського, вихідця з України (спогади про експедицію в Китай)
Ровенчак І. Геокультурний напрямок у наукових дослідженнях Григорія Величка
Шевчук С. Федір Матвієнко-Гарнага - видатний український економіко-географ і економіст
Доценко А. Михайло Волобуєв (Волобуєв-Артемов) – теоретик економічної географії та патріот України
Костриця М. Дослідник Волині і Галичини Готфрид Оссовський
Пістун М. Данило Савич – перший професор географії Московського університету
Назарук М. Шлях до соціоекології професора Георгія Бачинського

 

Валерій Руденко, Олег Чернюх. Рукописна економіко-географічна спадщина Антона Синявського

Олег Шаблій. Діяльність Володимира Кубійовича в Науковому товаристві імені Шевченка

Микола Костриця. Мріяв про незалежну Україну (про Івана Фещенка-Чопівського)

Микола Костриця. Іван Франко як історіограф галицького краєзнавства (до 150-річчя від дня народження)

Ірина Федорів. Мирон Кордуба - як вчений: життя і діяльність

Іван Мельничук. Біля витоків заснування Українського Географічного товариства 

Степан Позняк, Галина Гнатишин. Григорій Махів - одне із забутих імен українського грунтознавства

Роман Бойко. Юрій Полянський і його "Подільські етюди"

Ярослав Олійник. Суспільно-географічні дослідження професора Миколи Пістуна

Микола Костриця. Внесок професора Олексія Івановського в українську географію

Ігор Дітчук. Богдан Заставецький як організатор географічної науки й освіти в Україні

Валентина Нагірна, Василь Нагірний. Етнографо-статистичні дослідження Павла Чубинського з позицій суспільної географії

Микола Костриця, Наталія Костриця. Син України (про М.М. Миклухо-Маклая)

Деонізія Ковалишин. Наталія Вернандер - видатна постать в українському грунтознавстві

Анна Власова.  Ювілей професора Августа Оліферова і його внесок у розвиток історії української географії 

 

Раритети

Мирон Кордуба. Земля свідком минулого

Павло Тутковський. Межі та завдання географії

Григорій Величко. Деякі замітки до етнографічної карти Руси-України

Степан Рудницький. Історичний розвиток та структура географічної наук

 

Крає- і країнознавство

Свинко Й. Місто Перемишль і Перемиське Підгір’я — мала батьківщина Степана Рудницького
Менделюк А. Українська етнографічна границя та особливості її формування (за проф. В. О. Гериновичем)
Шевчук С. Суспільно-географічні дослідження Полтавщини першої чверті ХХ століття
Влах М., Поручинський В. Історико-географічні передумови формування системи розселення Волинської області
Рутинський М. Сучасний стан та напрямки розбудови курортно-рекреаційної інфраструктури Івано-Франківщини
Круль В., Круль Г. Сутність і структурний зміст краєзнавства, об’єктно-предметна основа географо-краєзнавчих досліджень
Некрилов Д. Етапи формування поселенської мережі Луганської області
Петранівський В., Рутинський М. З історії галицького туристичого краєзнавства (друга половина XVIII ст. – 1945 р.); розвиток мандрівництва
Вах І. До історії дослідження географії народних художніх промислів на Гуцульщині

Микола Костриця. Краєзнавча діяльність Південно-Західного відділу Російського Географічного товариства у Києві (1873-1876 рр.)

Галина Баб'як, Василь Файфура, Дмитро Шушпанов. З історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття "трудовий потенціал"

Павло Штойко. Структура і зміст географічних гасел в "Енциклопедії Українознавства"

Микола Пістун. Регіонально-географічні дослідження Володимира Кубійовича

Володимир Круль, Галина Чернюх. Географо-краєзнавчі аспекти історичного дослідження Галичини

Іван Ровенчак. Бальтазар Гакет як географ України

Ірина Філоненко. Золоте кільце України: Новгород-Сіверський - місто десяти віків

Йосип Свинко. Микола Мельник - талановитий український природодослідник і педагог

Микола Костриця. Внесок професора Павла Постоєва у розвиток географічного краєзнавства

Манько А. Історичні передумови геолого-географічного дослідження Львівсько-Волинського вугільного басейну


Антропогеографічні дослідження

Дністрянський М. Деякі закономірності взаємозв'язаного розвитку демогеографічних, соціально-географічних та етногеографічних процесів в Україні на початку XXI ст.
Мельник І. Історико-географічні особливості формування львівської водопровідної системи
Костюк І. Історико-географічний аспект демографічного і територіального розвитку Львівської міської агломерації
Пістун М., Мельниченко Т. Функціонально-територіальні особливості організації суспільно-географічної педагогічної і наукової діяльності в Україні
Шевчишен М. Демографічні дослідження у науковій спадщині професора Валентина Садовського
Альтгайм Л. Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування сільського населення Хмельницької області
Костащук І. До питання про етапи формування національного складу населення Чернівецької області
Лозинський Р. Напрямки та методи етногеографічного дослідження міського населення
Назарук М. Роль промисловості у формуванні соціоекосистеми міста Львова у ХХ столітті
Яворська В., Куделіна С. Історичний огляд міграційних процесів в Україні
Ровенчак І. Українська географія релігії: історія формування та предмет дослідження
Пугач С. Підходи до оцінки структури наукового потенціалу економічної і соціальної географії України

Світлана Шепетюк. Історичні особливості та чинники, що вплинули на формування та розвиток туристично-рекреаційного комплексу Івано-Франківської області

Богдан Заставецький. Розвиток етнічної географії України у другій половині ХХ століття 

Степан Іщук, Віктор Гуцал. Маловідоме дослідження з географії промисловості України

Мирослав Дністрянський. Праці С.Рудницького і Ю.Липи в контексті європейської політико-географічної думки

Наталія Паньків. Історія заселення та господарського освоєння гірських районів Львівщини

Володимир Матвієнко. Етапи і напрямки формування української суспільно-географічної думки

Валентина Нагірна. АПК України - важливий обєкт досліджень академічної географічної науки (суть, ретроспектива, стратегічні напрямки)

 

 

Наукові школи та центри


Сюткін С., Корнус А., Корнус О. Географічна освіта і наука у Сумському державному педагогічному університеті
Іщук С., Гладкий О. Історія становлення географічної думки у Київському університеті

Павло Черномаз. Харківська географічна школа: особистості, ідеї, відкриття

Василь Джаман, Ярослав Жупанський, Клавдія Кілінська, Валерій Руденко. До питання про розвиток географічної думки в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Оксана Яроменко. Напрямки діяльності наукової школи академіка Максима Паламарчука

 

 

 

Натургеографічні та геоекологічні студії


Волошин І., Лепкий М., Матвійчук Л. Історичні аспекти формування сучасних шляхів Волинської області
Гілецький Й. Геоморфологічний район Гринявсько-Яловичорського гірського масиву
Войтків П. Історія дослідження буроземів Українських Карпат
Сивий М. Штрихи до історії вивчення мінерально-сировинних ресурсів Подільського регіону та завдання їх подальших природничо-географічних досліджень
Салюк М. Фізичні властивості дерново-підзолистих грунтів, підстелених щільними карбонатними породами, у межах Малого Полісся
Мольчак Я., Фесюк В. Історико-генетичний підхід у конструктивно-географічному аналізі формування та розвитку екосистем великих міст північно-західної України
Косик Л. З історії вивчення сучасних морфодинамічних процесів за результатами стаціонарних і напівстаціонарних досліджень
Дублянський В. З історії досліджень печер в Україні
Габчак Н. Історія еколого-геоморфологічних досліджень річкових систем Закарпатської області
Костащук В. Деякі історичні аспекти дослідження мінерально-сировинних ресурсів території Чернівецької області
Царик Л. Голицький ботаніко-ентомологічний заказник загальнодержавного значення: чвертьвіковий період наукових досліджень
Клімова Н. Історія освоєння Бориславського нафтового родовища та екологічні наслідки його експлуатації

Ямелинець Т. Історія вивчення сірих лісових ґрунтів та проблема їх генези

 

Марія Симоновська. Методичні аспекти підготовки майбутнього вчителя-еколога

Олена Бабчинська. Етапи формування сучасних ландшафтів приміської зони Вінниці

Андрій Федчук. Історичні місця і пам’ятки Антарктики: класифікаційно-просторовий аналіз для потреб туризму

Володимир Гаськевич. Історичні аспекти дослідження грунтів Малого Полісся для потреб туризму

Зоряна Герасимів. Етапи становлення та розвитку об'єктів природно-заповідного фонду в східній частині Опілля

 

 

Картографічні сюжети

 

Жупанський Я. Розвиток економічної картографії в Україні
Грицевич В. Центрографія України: історія і перспективи
Гулик С. Кадастрові карти як джерело вивчення стану земельних ресурсів Галичини XVIII - поч. XX ст.

Ярослав Жупанський. Картографічне забезпечення географічних досліджень Буковини на зламі ХІХ-ХХ століть


Географічна просвіта і освіта

Сампара О. Робота з обдарованими й творчими дітьми в процесі вивчення географії

 

Hosted by uCoz